DİKKAT BÜYÜK TEHLİKE !

MÜSLÜMAN GİBİ GÖRÜNEN , DECCALIN ORDUSU  MÜNAFIK MÜŞRİK YOBAZLAR ARAMIZDA …

Yobazlık, Allah’ın Kuran’da bildirdiği ve Peygamberimiz (sav)’in yaşadığı İslam’dan çok farklı bir anlayışı din gibi göstermeye çalışan bir sistemdir. İslam dini sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, neşeyi, estetiğe, sanata ve bilime önem vermeyi, kadına hak ettiği değeri göstermeyi, affedici olmayı kısaca güzel olan her şeyi emreder.

Yobazlık ise, hurafelerle ve bidatlarla bambaşka bir din ortaya koyar. Sevginin olmadığı, nefretin ve öfkenin hakim olduğu, temizliğe, sanata ve bilime karşı olan, neşenin ve güzelliklerin yasaklandığı, kadınlara ve çocuklara amansız bir öfke duyulan bu sistem, şeytanın insanları din ahlakından uzaklaştırmak için meydana getirdiği bir beladır. Ve Allah’ın izniyle bu bela Hz. Mehdi (as) vesilesiyle tam olarak bertaraf edilecektir.

Yobazların Kuran’ı Kerim’de ve hadislerde bildirilen ve onları bize tanıtan çok belirgin özellikleri vardır. Şimdi bu özelliklerinden bazılarını görelim:

Yobazların amacı, Kuran’ı uygulatmamaktır

Yobazlar, Kuran’da olmayan şeyleri İslam dinine dahil etmeye çalışırlar. Kuran’da kendi hurafelerine uymayan hükümleri ve emirleri de reddederler. Onlar için Kuran’ın sevgiyi, şefkati, kardeşliği, barışı öğütlemesi, Kuran’da tüm güzelliklerin övülmesi, sanatın, bilimin teşvik edilmesi büyük bir öfke sebebidir.

İşte bu yüzden Deccaliyet, Kuran’a dayalı İslam dinini kendince içten vurmak ve ortadan kaldırmak için bağnazlık ve yobazlığı kullanmaktadır.

Yobazlar deccalin ordusudur

Gericilik, bağnazlık ve yobazlık İSLAM’A KARŞI DECCALİN EN BÜYÜK ORDUSUDUR. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bunu bir hadis-i şerif ile haber vermiştir:

”Ümmetimden başı sarıklı yetmiş bin alim kişi, deccale tabi olacaklar.” (İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, sf. 796)

Peygamberimiz (sav), bu hadisiyle, deccal taraftarı olarak Allah dostlarına karşı faaliyet yapacak olan, dine en çok zarar vermeye çalışan başlıca grubun, kendini Müslüman olarak gösteren yobazlar olduğuna dikkat çekmektedir.
Yobazlar sevgiye düşmandırlar

Yobazlar her türlü güzelliğe nefretle bakarlar. Çiçekten nefret eder, çocuktan nefret eder, kediden, köpekten, tavşandan nefret ederler. İçleri ve ruhları bomboştur. Ruhlarında sevgiye dair hiçbir şey yoktur.

Yobazlar sevilmezler, hayatları kapkaranlıktır

Yobaz, kimseyi sevmediği gibi sevilmez de. Herkes bir yobazın mantığından ve yaşam şeklinden, düşünce tarzından nefret eder. Yobazlardan yobazlar bile nefret ederler. Bu nedenle kendi aralarında bile sürekli olarak ayrılık ve husumet vardır. Hiçbir zaman birlik içinde, rahat ve mutlu şekilde yaşayamazlar. Ruhları gibi hayatları da kapkaranlıktır.

ADNAN OKTAR:Her şeyleri kıl. Tip kıl, konuşma kıl, yürüyüş kıl, hareketler kıl, mantık berbat. Yani gıcıklığın içine batırmış, çıkarmış gibi. Tam kıl otu yani böyle. Gören de tabi doğal olarak nefret ediyor. Bir de üstüne üstlük o zavallılığına rağmen, enaniyetli ve kibirli, kafa acayip havada, kimseyi beğenmiyor. O zavallılığına rağmen bir de alaycı. Pis pis sırıtmalar böyle alaycı sırıtmalar, kimseyi beğenmemeler, herkese tepeden bakmalar,  adam yerine koymamalar. Halbuki Müslüman her an Cehennem’e gidebileceği düşüncesiyle son derece mazlumdur, boyun eğicidir ve sevgi doludur, şefkatlidir. (16 Aralık 2011 Aksu, Kaçkar tv)

Yobazlar aynı zamanda münafıktırlar

ADNAN OKTAR: Aslında yobazla münafık iç içedir, yobaz aynı zamanda münafıktır. Samimi bir Müslüman hiçbir zaman yobaz olmaz. Yobazın ana özelliği münafık olmasıdır. Münafık ayetlerine baksınlar Kuran’da, yobazı bulacaklar. (19 Ekim 2010 Gaziantep Olay)

Yobazlar kadın düşmanıdırlar

Yobazlar insana değer vermez, canlı hiçbir varlığa önem vermezler.  Ruhlarında hiçbir inceliğe, şefkate ve merhamete yer yoktur. Bütün bunların sonucu olarak yobaz, kadından da nefret eder. Yobazların başlıca özelliklerinden biri de kadın düşmanı olmalarıdır. Kadına üçüncü sınıf muamelesi yapmak yobazlığın ana özelliğidir.

ADNAN OKTAR:Kardeşim öyle bir kadın anlayışı var ki acayip aşağılıyorlar. Net üçüncü sınıf insan olarak görüyorlar kadınları. Adam yerine koymuyorlar. Bizim karı bilmem ne falan işte karı dırdırı bilmem ne. Yani bir nefret var, kadın nefreti var yobazlarda ve gericilerde. Ben öyle değilim, çok seviyorum, çok tatlı varlıklar. Yani bütün benliğimi kaplıyor onlara olan sevgim. Ve acıyorum bak acıyorum, şefkat duyuyorum, korumak kollamak istiyorum. Hepsini kıskanıyorum, kim varsa hepsini kıskanıyorum. Aman zarar gelmesin diyorum yani gelirse rahatsız oluyorum. (25 Ekim 2010 Asu Tv)

ADNAN OKTAR:Kadınlar için de Allah’a hamd edilir. Allah böyle güzel bir nimet verdi diye. Kadın düşmanlığı yobazların özelliğidir, münafıkların özelliğidir. Nefret ederler kadından onlar. Bir türlü anlamazlar o zevksizler yani. Allah’ın çok büyük bir nimetidir. Bak, Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki; “bana üç şey sevdirildi. Bir, gözümün nuru namaz; iki, güzel koku; üç, saliha kadın.” (26 Ekim 2010 Gaziantep Olay TV)

ADNAN OKTAR:Kadınların aleyhinde olan hadislere inanmayın, uydurma hadislere. Yani kadınları kötüleyen böyle yobazların, gözü dönmüş psikopatların izahlarına inanmayın. Kadın çok mübarek, muhterem bir varlıktır. Allah tarafından dünyaya bir süs, dünyanın en güzel süsü olarak yaratılmışlardır. O şeytanın fitnesidir. Şeytan kadının düşmanıdır. Şeytan kadından nefret eder. Darwinisler de nefret ederler, komünistler de nefret ederler, faşistler de nefret eder ve yobazlar da çok nefret ederler kadından. Yani kadını çok aşağılık, üçüncü sınıf olarak görürler. (26 Ekim 2010 Gaziantep Olay TV)

Yobazlar yalancıdırlar
Yobazların sahtekarlıklarını örtebilmek için en çok başvurdukları yollardan biri yalandır. Yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getirmişlerdir.

ADNAN OKTAR: “Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla” münafıklar, yobazlar acayip yalancı olurlar. Kudurmuş gibi yalan söylerler. Kuran ona dikkat çekiyor. Müthiş yalan kabiliyetleri vardır. Yobaz dedin mi, bil ki yalancıdır ama normal sosyal hayatında da yalancıdır. Münafık ve yobaz sadece din konusunda yalancı değildir. Yaptığı bir ahlaksızlıkta yalancıdır, bir konuda da yalancıdır. Kendini överken yalan söyler, bir şey anlatırken yalan söyler, sürekli yalan söyler. Yalan onun ilacıdır, gıdasıdır yobazın. Kuran buna dikkat çekmiş. Bak,“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin.” Şu helal, diyor. Neye göre? Benim kafama göre. Bu haram. Niye? Bu da benim kafama göre. Kuran’da var mı? Yok. (17 Ocak 2011 Adıyaman Asu)

Yobazlık, deccaliyetin Müslümanların üzerine akıttığı zehirdir

ADNAN OKTAR: Kardeşim yobazlık, deccaliyetin Müslümanların arasına akıttığı bir sinsi zehir. Müslümanların suyunun içerisine deccaliyet bir zehir akıttı, görünmeyen bir zehir. Kiminin sarığı var, kiminin cübbesi var, kiminin badem bıyığı var, ama o aradan akıttılar. Öyle sinsi bir tehlikeydi ki yobazlık, İslamiyet’e karşı deccalin asıl kılıcıdır. En şiddetli güç odur, yobazlıktır, İslam’ı içinden vurur. Çünkü mesela Avrupa’da Müslüman deyince, işte eli kanlı, gözleri devrik, saçı sakalı birbirine karışmış, vahşi, böyle hayvan gibi mahluk akla geliyor idi. Biz bu kafayı, bu mantığı yerle bir ettik ve şok oldular. Müslümanın Avrupai yüzünü, modern yüzünü de onlara gösterdik. Çünkü Müslüman zaten dünyanın en kaliteli, en mükemmel insanıdır. Dünyanın en modern insanıdır, en kalitelisidir; fakat bu bazı yerlerde bilinmiyordu. Genelde biliniyor ama bilinmeyen yerler de vardı, biz o bilinmeyen noktaları açtık ve çok güzel çığır açtık. Biraz tutucu olan kardeşlerimizin de yolunu genişletmiş olduk… (16 Mayıs 2011 Kahramanmaraş aksu)

YOBAZLIK DÜNYAYI CEHENNEM GİBİ YAPACAK BİR ZİHNİYETE SAHİPTİR

Önceki bölümde açıkladığımız gibi yobazlık Kuran’dan ve Peygamberimiz (sav)’in Kuran’ı tefsir ettiği ve yaşadığı halinden bambaşka bir İslam inancına sahiptir. Yobazlıkta, Kuran ve sünnet değil hurafeler ve bidatler esastır. Ancak yobazların çok önemli bir özelliği vardır; o da İslam adına ortaya çıkmalarıdır. Fakat sevgisizdir, ruhu kapkaradır, bağnaz ve anlayışsızdır. Her türlü güzelliğe, estetiğe, sanata, bilime düşmandır. Hayata düşmandır; neşeye, sevince, mutluluğa düşmandır. Dolayısıyla bu zihniyetin hakim olduğu dünya adeta cehennem gibi sıkıcı ve karanlık olur.

Peygamberimiz (sav) de ahir zamanda yobazlığın çok önemli bir tehlike olduğunu hadis-i şeriflerinde haber vermiştir:

İLİM, ALİMLERİN KALDIRILMASI (Vefat etmeleri, Allah’ın Katına alınmaları) İLE ORTADAN KALKAR. ORTALIKTA HİÇBİR ALİM KALMAZ. NİHAYET İNSANLAR CAHİLLERİ REHBER VE ÖNDER EDİNİRLER; MESELELERİNİ ONLARA SORARLAR. ONLAR İLME DAYANMADAN HALKA FETVA VERİR; HEM KENDİSİ SAPAR VE HEM DE HALKI SAPTIRIR.” (Buhari, nr. 100, 7307; Müslim, İlim 13 (nr. 2673); Tırmizi, İlim 5 (nr. 2652))

ADNAN OKTAR: Yobaz takımının yaptığı tahribat dinsiz, ateistin yaptığı tahribatın yanında kıyaslarsak dinsiz, ateist birse, onlar milyon tahribat yapıyor. İnsanları dinden soğutan yobaz takımıdır. (05 Kasım 2011 tarihli A9 TV sohbetinden)

İmam Rabbani Hazretleri de Müslümanlara cahil sözde alimlerin peşinden gitmemeleri gerektiğini şöyle öğütlemiştir:

“DÜNYALIK PEŞİNDE OLAN DİN ADAMLARININ SÖZLERİNİ DİNLEMEK, KİTAPLARINI OKUMAK ZEHİR YEMEK GİBİ ZARARLIDIR. KÖTÜ DİN ADAMLARININ ZARARLARI BULAŞICIDIR. CEMİYETLERİ BOZAR, MİLLETLERİ PARÇALAR. …” (47. Mektup)

Görüldüğü gibi, İmam Rabbani yobazlar için “Onların sözlerini dinlemek zehir yemek gibi zararlıdır” diye Müslümanları uyarmıştır.

KURAN, YOBAZLIĞA KARŞI İLMİ SAVAŞ AÇMIŞTIR

Kuran; yobazlığın getirdiği her türlü belaya, mutsuzluğa, zulme, sevgisizliğe, bağnazlığa, öfkeye, kan dökücülüğe karşıdır. Kuran’a ve Peygamberimiz (sav)’in hayatına dayalı İslam dini, YOBAZLIĞIN TAM OLARAK TERSİDİR. İslam; sevgi, barış ve dostluğu öğütler.
Kuran’da Rabbimiz yobazlığı savunan, dini hurafelerle karıştırmaya ve yaşanmaz hale getirmeye kalkan, Allah adına insanları aldatmaya çalışan bu zihniyetteki kişileri tanıtmaktadır:

Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini Kitab’a doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. “Bu Allah Katındandır” derler. Oysa o, Allah Katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah’a karşı (böyle) yalan söylerler. (Al-i İmran Suresi, 78)

YOBAZLIKLA İLMİ MÜCADELE MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR İBADETTİR

Çünkü müşriklerle ilmen mücadele etmek Kuran’ın emirlerinden biridir. Kuran’da ‘müşrik’ diye geçen topluluğun diğer adı ‘yobaz’dır. Allah Kuran’da müşriklerin –haşa- Kuran’ı yetersiz gördüklerini ve kendilerinin uydurdukları batıl bir dine uymak istediklerini haber verir. Bu yüzden yobazların en büyük mücadeleleri aslında Kuran ahlakına karşıdır. Yobazlar kendileri Kuran’dan uzak durdukları gibi insanları da olabildiğince Kuran’dan uzaklaştırmak isterler.

ADNAN OKTAR: Yobazları biz kendi sistemleri içerisinde etkisiz hale getirdik. En önemli konu, deccaliyete karşı mücadele ederken, iki kolun ikisini de ilmen, fikren kırmaktır. Dinsizlik kolunu da kırmak, yobazlık kolunu da kırmak; biz her iki kolu da ilimle kırdık. Ayette Cenab-ı Allah; “Ebu Leheb’in, iki eli kurusun” (Mesed Suresi, 1) diyor. Biz deccaliyetin iki elini de kuruttuk, inşaAllah. Her iki eli de şu an mefluç vaziyette, felç oldu, inşaAllah. (31 Ağustos 2011 tarihli A9 TV sohbetinden)

Gerçek İslam ve Müslümanlık Allah’ın Kuran’da bildirdiği, Peygamberimiz (sav)’in tefsir ettiği İslam’dır. Müslümanlar, bazı yobazların hurafelerine ve uydurma izahlarına göre değil, Kuran’a ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetine göre yaşamakla yükümlüdürler. ÖLÇÜ HURAFELER DEĞİL, ÖLÇÜ KURAN VE SÜNNETTİR. Asrı Saadet döneminde, Kuran’a ve Peygamberimiz (sav)’in hayatına göre yaşanan İslam gerçek İslam’dır. PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN ÇOK ŞEFKATLİ, SEVGİ DOLU, KORUYUCU, ASİL, SANATA, ESTETİĞE, GÜZELLİĞE, TEMİZLİĞE, NEZAKETE ÇOK DEĞER VEREN HAYATI HER MÜSLÜMAN İÇİN EN MÜKEMMEL ÖRNEKTİR.

Kaynak: http://www.harunyahya.org/

Reklamlar

yaseminyahya hakkında

"Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru" (Bakara Suresi, 201)

Nisan 18, 2012 tarihinde Uncategorized içinde yayınlandı ve , , , , , , , , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. 1 Yorum.

  1. MaşaAllah ,çok güzel ,ellerinize sağlık çok etkili olmuş….

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: